banner-job

Web Developer

ไอเกียกีคเป็นบริษัททางด้าน software ซึ่งตั้งอยู่ในเชียงใหม่ โดยเน้นไปที่การพัฒนา project และ product ควบคู่กันไป เราจึงต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาสิ่งต่างๆร่วมกับทีมงานของเรา ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพของเรานั้นต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยเน้นไปที่การปรับปรุง แก้ไขผลงานจากฟีดแบคของผู้ใช้งานจริง ดังนั้นพวกเราจึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

Responsibilities
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และ JavaScript เป็นหลักโดยเชื่อมต่อฐานข้อมูล อาทิเช่น Mysql, Firebase และ MongoDB
  • พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพทั้ง Functional และ Non-Functional
  • มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ วางแผน และ การออกแบบระบบ
Qualifications
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP, HTML, JavaScript และ CSS
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความรู้ด้าน React, Laravel หรือ Framework อื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply this position