banner-job

Software Developer (Part-Time)

ไอเกียกีคเป็นบริษัททางด้าน software ซึ่งตั้งอยู่ในเชียงใหม่ โดยเน้นไปที่การพัฒนา project และ product ควบคู่กันไป เราจึงต้องการผู้ที่สนใจฝึกงานกับเราที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาสิ่งต่างๆร่วมกับทีมงานของเรา ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพของเรานั้นต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยเน้นไปที่การปรับปรุง แก้ไขผลงานจากฟีดแบคของผู้ใช้งานจริง ดังนั้นพวกเราจึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง พวกเราไม่มองว่านี่คือการฝึกงานแบบทั่วๆ ไป แต่ที่นี่พวกเราทุกคนคือทีมเดียวกัน เราจะช่วยกันพัฒนาสิ่งต่างๆไปด้วยกัน คุณจะได้ทั้งความรู้ ทดลองทำงานจริงๆ และได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำงานจากเพื่อนร่วมทีมทุกคน

- สำหรับพาร์ทไทม์คือต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศของเรา ในช่วงเวลา 10.00 น. -19.00 น. ในวันธรรมดาได้ โดยวันที่เข้าทำงานสามารถตกลงกันได้ก่อนเริ่มทำ 😉

Responsibilities
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และ JavaScript เป็นหลักโดยเชื่อมต่อฐานข้อมูล อาทิเช่น Mysql, Firebase และ MongoDB
  • พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพทั้ง Functional และ Non-Functional ร่วมกับทีมงานที่มีประสบการณ์
Qualifications
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • กำลังศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้วยตรรกะ (logic programmimg) และความรู้ทางด้าน data structure
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP, HTML, JavaScript และ CSS เบื้องต้น
  • มีความรู้ด้าน React, Laravel หรือ Framework อื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply this position