banner-job

Software Developer (นักศึกษาฝึกงาน)

ไอเกียกีคเป็นบริษัททางด้าน software ซึ่งตั้งอยู่ในเชียงใหม่ โดยเน้นไปที่การพัฒนา project และ product ควบคู่กันไป เราจึงต้องการผู้ที่สนใจฝึกงานกับเราที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาสิ่งต่างๆร่วมกับทีมงานของเรา ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพของเรานั้นต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยเน้นไปที่การปรับปรุง แก้ไขผลงานจากฟีดแบคของผู้ใช้งานจริง ดังนั้นพวกเราจึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง พวกเราไม่มองว่านี่คือการฝึกงานแบบทั่วๆ ไป แต่ที่นี่พวกเราทุกคนคือทีมเดียวกัน เราจะช่วยกันพัฒนาสิ่งต่างๆไปด้วยกัน คุณจะได้ทั้งความรู้ ทดลองทำงานจริงๆ และได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำงานจากเพื่อนร่วมทีมทุกคน

Responsibilities
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JavaScript (Vue.js, Nuxt.js, Node.js), Golang ทั้ง Frontend และ Backend รวมถึง ฐานข้อมูล เช่น MongoDB, MySQL
  • พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีคุณภาพทั้ง Functional และ Non-Functional
Qualifications
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • กำลังศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้วยตรรกะ (logic programmimg) และความรู้ทางด้าน data structure
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP, HTML, JavaScript และ CSS เบื้องต้น
  • มีความรู้ด้าน Vue.js, Laravel หรือ Framework อื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply this position