I GEAR GEEK

เราคือกลุ่มคนที่มีความหลงไหลในการเขียนโปรแกรม และ มีประสบการณ์จากการทำงานจากทั้งในและนอกประเทศ อย่างโชกโชน แต่ถ้าพวกเราเขียนโปรแกรมเพื่อจบงานไปอย่างเดียวมันก็ไม่สนุก พวกเราเลยรวมตัวกันขึ้นมาเปิดเป็น บริษัท Startup ที่มีชื่อว่า I GEAR GEEK ในจังหวัดเชียงใหม่นี้ เพื่อมาสร้างสิ่งที่สนุก และ มันส์ ซึ่งไม่ใช่ Software house รูปแบบเดิม ๆ

I GEAR GEEK is a one of high growth software development company in Chiang mai, Thailand, We create environments for productivity and innovation

Service

เราคือทีมพัฒนาที่มีความหลงไหลคลั่งไคล้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะ พวกเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการส่ง มอบซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา และมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา

flexible-hours
_______________
Mobile Application

พัฒนา Mobile Application ทั้งบน
iOS และ Android เพื่อให้ตอบสนอง
กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

flexible-hours
_______________
Web Application

พัฒนา Web Application
เพื่อให้ตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
โดยนำเอาเทคโนโลยี และเทคนิคใหม่ๆ
มาหลอมรวมกับตัวงานอย่างลงตัว

flexible-hours
Technical Consultant

ให้คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยี
เพื่อช่วยตอบรับกับปัญหาที่ลูกค้า
มีความสนใจอยากแก้ไข

Benefit

flexible-hours
Flexible hours

เริ่มงาน 10 โมงเช้า

e-book
Training

หนังสือ และ คอร์สเรียน

gadget-gears
Macbook Pro / Air

มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน

outing
Outing

มี Outing ทุกปี

sport-weekly
Sport weekly

ออกกำลังกายทุกอาทิตย์

unilimited-vocation
Unlimited vacation

ไม่จำกัดวันลาหยุด

dinner-monthly
Dinner monthly

เลี้ยงอาหารประจำเดือน

banner-first

Job openings

Software Developer

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP (Laravel Framework) หรือ JavaScript (React, Vue.js, Node.js) ทั้ง Frontend และ Backend รวมถึง ฐานข้อมูล เช่น MySQL, Firebase และ MongoDB, พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพทั้ง Functional และ Non-Functional, มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ วางแผน และ การออกแบบระบบ, มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

Software Developer (Experienced)

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP (Laravel Framework) หรือ JavaScript (React, Vue.js, Node.js) ทั้ง Frontend และ Backend รวมถึง ฐานข้อมูล เช่น MySQL, Firebase และ MongoDB, พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพทั้ง Functional และ Non-Functional, มีความเข้าใจหลักการ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคู่กับการทำ Automate testing ในรูปแบบของ Unit testing, Integration testing และ System testing , ให้คำแนะนำการพัฒนาซอฟต์แวร์กับทีมงานผ่านการ Review code, Pair programming และ Training เพื่อควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น ทดสอบและดูแลได้ง่าย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี, มีความเข้าใจเทคโนโลยีทางด้าน Infastructure อาทิ Docker และ K8S เป็นต้น รวมทั้งทราบถึงขั้นตอน Deployment และ การ Monitor ของระบบ, มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ วางแผน และ การออกแบบระบบ, มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

Software Developer (Internship)

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และ JavaScript เป็นหลักโดยเชื่อมต่อฐานข้อมูล อาทิเช่น Mysql, Firebase และ MongoDB, พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพทั้ง Functional และ Non-Functional ร่วมกับทีมงานที่มีประสบการณ์

UX/UI Designer

ออกแบบ User interface (UI) โดยใช้หลักการของ User experience (UX) มีการพัฒนา Prototype เพื่อทดสอบกลุ่มผู้ใช้ใน Product และ Project ของเรา ซึ่งมี Platform อาทิ Web, Mobile และ Chatbot, ออกแบบ Wireframe / UI เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาและลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ Adobe XD, Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Sketch ในการทำงาน, ออกแบบและพัฒนางานทางด้านกราฟฟิคต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในบริษัทของเรา อาทิ การออกแบบบู้ท Event, การออกแบบงานกราฟฟิคที่ต้องใช้ในการทำสื่อออนไลน์ เป็นต้น